Els estrangers han augmentat un 39% a Lleida ciutat

Avui, 27-04-2005