El 51% d'immigrants treballen sense papers o sense Seguretat Social

Les dones són majoritàries en l'economia submergida

Avui, 08-02-2005