Un estudi sobre les presons desfà el binomi que lliga delicte i immigració

SUCCESSOS

Avui, Jordi Panyella, 12-11-2007
L’edat i el gènere, factors clau que expliquen l’increment de presos entre el col·lectiu d’estrangers
El 60% dels reclusos són autòctons

L'afirmació que els immigrants delinqueixen més que els ciutadans autòctons és falsa. Això és el que posa de manifest un estudi sobre la població estrangera als centres penitenciaris de Catalunya elaborat per Àngel Miret i Dori Rodríguez. El treball arriba a la conclusió que a les presons catalanes hi ha una "sobrerepresentació" del col·lectiu d'estrangers. Dit d'una altra manera, el fet que entre les immigrants hi hagi més homes que la mitjana del país i que siguin més joves que la mitjana incrementa el risc de delinquir.

El treball estudia la incidència de l'edat i el gènere com a factors de delinqüència. Els homes joves són, estadísticament, els que delinqueixen més i ho fan en un nivell molt superior que les dones o que els homes d'edat avançada, per exemple. Miret i Rodríguez han basat el seu estudi en l'anàlisi de les dades de les persones tancades a les presons catalanes l'any passat en què hi havia 5.770 reclusos amb passaport espanyol i 3.141 estrangers. Segons les últimes dades conegudes, corresponents al 28 d'octubre passat, a les presons hi ha ara un total de 9.361 interns, dels quals 3.679 són estrangers.

El treball ha estudiat l'edat i el sexe de la població en general, l'autòctona i l'estrangera. Aquest segon col·lectiu es distingeix per la seva joventut, davant la població originària del país, i pel fet que hi ha més homes que dones, quan entre els catalans d'origen el sexe femení és majoritari. Aquesta circumstància s'ha comparat amb el fet que la població penitenciària del país és bàsicament masculina i jove, amb una edat mitjana de 35,75 anys.

Comparatives d'edat

L'edat mitjana dels presos autòctons és superior, 37,2 anys, mentre que els reclusos estrangers són més joves, amb una edat mitjana de 33,16 anys. Aquesta diferència també es reprodueix al carrer en què l'edat mitjana de la població és de 40 anys, la dels estrangers és de 30,5 anys i la dels ciutadans autòctons de 41,5 anys. A través d'una fórmula matemàtica, els dos experts demostren que si la població autòctona tingués la mateixa mitjana d'edat que la dels immigrants el nombre de presos amb passaport espanyol hauria de créixer en 3.088 persones, mentre que si la població estrangera tingués la mateixa edat que l'autòctona hi hauria 1.322 presos menys.

Aquesta circumstància porta els autors del treball a afirmar que des d'un punt de vista criminològic "el lloc de naixement, la raça o la llengua" són factors "irrellevants" i que, l'edat és el "factor essencial". Pel que fa al gènere delinqüent, Miret i Rodríguez subratllen que el factor home és criminològicament rellevant. Asseguren que si entre la població autòctona hi hagués la mateixa proporció d'homes que entre els estrangers hi hauria 663 presos més, mentre que si es fes la proporció inversa, hi hauria 314 presos estrangers menys.

Texto en la fuente original
(Puede haber caducado)