Sarkozy eta Villepin gidabaimenak

Berria, 30-11-2005