Marian Biurrarena. Elkarrizan elkarteko lehendakaria

'Guk lagundu egin nahi dugu, bertzerik es'

Berria, 11-11-2004