Gauzak ikusi egin behar dira, gero horiek kontatu ahal izateko

Berria, 06-10-2004