Catalunya, líder en creixement demogràfic per la immigració

DEMOGRAFIA

Avui, J. Elcacho, 04-06-2009
La població empadronada puja en 103.345 persones en un any Catalunya continua acostant – se a la regió més poblada, Andalusia
El 25% dels immigrants arribats a l'Estat espanyol s'estableixen a Catalunya

Catalunya torna a liderar aquest any el rànquing estatal de creixement demogràfic, amb 103.345 empadronaments nous, molt per sobre de l'increment de la població registrat a la comunitat de Madrid (88.603) i a Andalusia (83.472), segons les dades provisionals donades a conèixer per l'Instituto Nacional de Estadística (INE).

Catalunya també encapçala la llista d'acollida d'immigrants, amb 80.402 empadronaments nous de persones estrangeres durant l'any 2008. De fet, el 25% dels immigrants arribats l'any passat a l'Estat espanyol es van establir a Catalunya.

L'anàlisi de les dades de l'INE mostren clarament que Catalunya continua guanyant pes en el balanç demogràfic de l'Estat espanyol: fa deu anys el Principat tenia el 15,44% de la població de l'Estat, mentre que ara la proporció se situa en el 16%. Els padrons municipals de Catalunya van sumar l'1 de gener d'aquest any un total de 7.467.423 habitants, amb un increment de l'1,4% respecte al gener del 2008.

El conjunt de l'Estat sumava a principis d'any un total de 46.661.950 habitants, amb un increment anual de 504.128 persones (és a dir, l'1,1%). A tot Espanya hi ara empadronades 5.598.691 persones de nacionalitat estrangera, una xifra equivalent al 12% del total de la població. La comunitat amb una proporció d'immigrants més elevada és Balears, amb un 21,7%, mentre que a Catalunya és del 15,9% i a Madrid del 16,4%.

El 80% de l'increment de la població registrat l'any passat a Catalunya és motivat per la immigració, que va sumar 80.402 empadronaments nous fins a l'1 de gener d'aquest any (7,28% més que l'any anterior), segons dades de l'INE. Catalunya també lidera el rànquing per total de població estrangera, amb 1.184.192 immigrants; davant de Madrid, amb 1.043.133 immigrants empadronats, i el País Valencià, amb 882.870.

Fa deu anys Catalunya tenia 1,1 milions d'habitants menys que Andalusia, la comunitat més poblada de l'Estat. Ara la diferència entre tots dos territoris és de 818.269 habitants.

Texto en la fuente original
(Puede haber caducado)